Kuka on kokemusasiantuntija?

Kuulin sanan ”kokemusasiantuntija” monta vuotta sitten. Silloin ajattelin vain, että taas ollaan keksitty jokin huuhaa-juttu, mutta väärässä olin. Koulutuksen läpikäyneenä voin vain todeta, että kokemusasiantuntijaksi kouluttautuminen on ollut elämäni rankempia vaiheita, mutta lopulta kaiken sen työn ja tuskan arvoista. Sain todistukseni loppuseminaarin merkeissä Helsingissä 20.4.2016.

Mikä sitten on koulutettu kokemusasiantuntija?

Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia sairauksista, mielenterveyden häiriöistä tai päihteistä. He tietävät millaista on sairastua äkillisestikin, millaista on olla sairaana. Kokemusasiantuntijat tietävät mikä heitä on toipumisessa auttanut, mitkä palvelut ovat auttaneet ja miksi ne ovat olleet tehokkaita. Osallistujat oppivat mielenterveyshäiriöistä, päihteiden väärinkäytöstä, kuntoutusmahdollisuuksista, ryhmätyöskentelystä ja viestinnästä.  Kokemusasiantuntija kääntää omat, rankatkin, kokemuksensa voimavaraksi, jonka avulla voi olla mukana auttamassa muita saman kokeneita. Myös omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija. Rakkaan sairaus vaikuttaa myös vieressä eläjän arkeen voimakkaasti.

Koulutettu kokemusasiantuntija voi tehdä työtä mm kehittäjänä ohjausryhmien, työryhmien tai johtoryhmien jäsenenä tai järjestöjen kehittämistehtävissä tai tukihenkilönä. Hän voi toimia ”tulkkina” hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä ja päinvastoin. Yhteistyö lisää molemminpuolista ymmärrystä, syventää tietoa ja parantaa palvelua.

Lähde: KoKoA ry

Kansanterveyspalkinto 2015 myönnetty koulutettujen kokemusasiantuntijoiden yhdistykselle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on myöntänyt vuoden 2015 Kansanterveyspalkinnon Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:lle (KoKoA ry) kokemusasiantuntijatoiminnan edistämisestä ja kehittämisestä.
Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (2009–2015) mukaan kokemusasiantuntijoiden osallistumista mielenterveys- ja päihdepalveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin tulee lisätä, jotta palvelujärjestelmä voi ottaa nykyistä paremmin huomioon asiakkaiden tarpeet.

Kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen ja hyödyntäminen on mainittu hallitusohjelmassa, ja se sisältyy lisäksi hallitusohjelman ”Palvelut asiakaslähtöisiksi” -kärkihankkeeseen.
Lähde: THL