Lucka 10: ”Tänk nu på flyktingarna också!”

Helst ska ingen som är sjuk få klaga, för det finns ju alltid de som har det mycket värre. Speciellt när det gäller psykisk ohälsa, är det många som inte förstår att det kan vara lika allvarligt eller ännu värre än vilken som helst annan sjukdom. Ibland kanske de försöker trösta en med att lyfta fram att någon som är döende har det ännu värre, men det hjälper ju inte den sjuke.

”Tänk nu på flyktingarna också!” har en person sagt till mig när jag berättat om vad som varit besvärligt och tungt just då. Jag vet inte i denna dag vad man ska svara på en sån kommentar. Det är ju klart att jag hellre är en sjuk person i Finland än en flykting som guppar i en gummibåt på medelhavet, men inte tar ju det bort mina krämpor, fast jag vet att någon annan har det ännu värre!?

”Att du täcks klaga, tänk nu på din man också som har en RIKTIG sjukdom!” har jag också fått höra. Igen kommer vi till det, att en fysisk sjukdom per automatik alltid är ”värre” än en psykisk. Inte vet jag vad jag ska svara på det heller. För det första kan man inte jämföra eller sjukdomar, jag skulle aldrig göra det. För det andra har han trots sin kroniska och allvarliga sjukdom varit mycket friskare än jag.

Min man Conny har någon gång sagt att det skulle vara skönare om jag hade en fysisk sjukdom. Dels skulle vården vara lättare, dels skulle omgivningen förstå bättre.

Psykiska sjukdomar är riktiga sjukdomar. De kräver riktig vård. Många har insett detta, och det finns en ökad förståelse. Men än har vi en lång väg att gå innan psykiska sjukdomar ligger på samma streck som de fysiska.