Lucka 19: ”Psykisk sjukdom är svaghet”

En vanlig, men felaktig uppfattning är att man själv kan påverka om man blir psykiskt sjuk eller inte. Vi hör ofta att man inte ska låta sig nedslås av motgångar, man ska ta sig i kragen, vara positiv, se framåt och gå vidare.

När detta är budskapen vi möts av från att vi är unga, kan det få allvarliga följder när sjukdomen slår till. Man försöker ta sig i kragen, man försöker strida emot, man försöker kämpa in i det sista, för ingen vill ju vara svag och dålig. Därför söker många som insjuknar psykiskt hjälp alltför sent. Med alltför sent menar jag att sjukdomen då redan kanske har blivit svår istället för lindrig, och att man har en mer komplex och allvarlig sjukdomsbild, än vad man eventuellt skulle ha haft om man hade sökt hjälp tidigare. Enligt svenska undersökningar (källa: Nationell samverkan för psykisk hälsa, Sverige) är depression den vanligaste orsaken till självmord. Jag har ingen statistik, men jag kan på högt anta att samma antagligen gäller i Finland. I Sverige begår drygt 15% av dem som fått diagnosen depression självmord (källa: samma som ovan). En skrämmande siffra!

Depression och andra psykiska diagnoser är inget man varken väljer eller kan välja bort. Psykisk sjukdom har inget att göra med personlighet, karaktär eller viljestyrka. Man insjuknar inte för att man tänker negativt. Inte heller för att man är lat och vill bli sjukskriven. Man kan inte bli frisk genom att ”tänka positivt”, genom att ”sluta älta”,eller genom att bara ”vara tacksam för allt man har” eller genom att ”se framåt”. Man behöver vård.

Idag vet vi att det finns effektiv vård för de flesta psykiatriska diagnoser. Vissa sjukdomar är kroniska och går inte att bota, men de flesta kan med hjälp av medicin, terapi och övriga vårdmetoder få ett ”normalt” och gott liv ändå. Många som är psykiskt sjuka tillfrisknar helt och återgår till arbetslivet (eller vad de nu gjorde innan de insjuknade).

Vi går mot bättre tider, då det pratas allt mer öppet om hälsa och ohälsa, både fysisk och psykisk. Det finns diskussionsforum på nätet, det finns bloggar. Jag hoppas att denna ökade öppenhet gör att de som mår dåligt ”vågar”söka hjälp lite tidigare, och att de inte ska behöva skämmas för att söka hjälp.

Man kan ta sig i kragen och kämpa en tid, men någon gång kommer den berömda väggen emot. Och då blir vägen tillbaks lite längre att vandra.