Lucka 6: Självständighet

Idag gör jag ett undantag gällande min julkalender. Jag skriver inte om någon fördom, utan önskar alla en trevlig självständighetsdag.

Jag är stolt över mitt hemland. Jag är stolt över att vara finlandssvensk. Jag hoppas att vårt samhällsklimat blev lite mer öppet, lite mer tolerant. Det ryms människor av alla de slag, kulturer och religioner i vårt land. Mina mor- och farföräldrar kämpade med sina liv som insats för ett självständigt fosterland. Vi har dem att tacka för allt det vi har idag.

Låt oss inte förstöra vårt land med högerextremism, flyktingfientlighet, intolerans och rasism. Låt oss istället lära våra barn tacksamhet, respekt, tolerans och medmänsklighet.