Vad är en erfarenhetsexpert?

Jag hörde ordet erfarenhetsexpert för flera år sedan. Då tänkte jag att det bara är något nytt struntfenomen, men ack så fel jag hade. Den utbildning jag gick (som ordnades i samarbete med Kokoa rf, Kran och psykosociala förbundet) räckte 8 månader, och den bestod av både teoretiskt och praktiskt lärande. Det var utan tvekan den tyngsta utbildningen jag nånsin gått, men värd varenda tår och svettdroppe den orsakade. Jag fick mitt intyg 20.4.2016 vid vårt slutseminarium i Helsingfors.

Vad exakt är då en erfarenhetsexpert?

En erfarenhetsexpert är en person som har genomgått en erfarenhetsexpertutbildning och som har egen erfarenhet av missbruk och/eller psykisk ohälsa, antingen genom att själv ha haft problem, återhämtat sig, använt sig av olika tjänster, eller i egenskap av närstående.

Utbildningen ger erfarenhetsexperterna kunskaper att verka inom planeringen, evalueringen och utvecklingen av missbrukar- och mentalvårdstjänsterna. Erfarenhetsexperterna kan också verka som erfarenhetsexpertutbildare, ledare för smågrupper eller som stödpersoner. Utbildningen kan också ses som en del av rehabiliteringsprocessen.

Deltagarna utbildas bland annat i psykiska sjukdomar, missbruk, vård och rehabilitering, i pedagogiska färdigheter, gruppledarskap och i kommunikation. Deltagarna i utbildningen lär sig också att bearbeta sin livshistoria och att berätta om sina egna erfarenheter.

Under studierna behandlas också tjänster för klienterna som omfattas av missbrukar- och mentalhälsovården, hur tjänsterna kunde utvecklas och medborgarnas likvärdiga rätt att använda sig av tjänsterna.

(Källa: psykosociala förbundet)

Folkhälsopriset 2015

Institutet för hälsa och välfärd tilldelade Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry (föreningen för utbildade erfarenhetsexperter, KoKoA ry) folkhälsopriset 2015 för främjande och utveckling av verksamhet med erfarenhetsexperter.

Enligt den nationella planen för psykisk hälsa och missbruksarbete måste erfarenhetsexperter få större delaktighet i planeringen, genomförandet och utvärderingen av mental- och missbrukarvården så att servicesystemet ska kunna beakta klienternas behov bättre. Erfarenhetsexperter har egna erfarenheter av psykiska problem och missbruk, antingen genom att personen själv lider av eller har återhämtat sig från dessa problem, har utnyttjat tjänster, eller som anhörig eller närstående. Erfarenhetsexperter kan vara verksamma till exempel som utbildare eller kamratstöd.

Utveckling och utnyttjande av verksamheten med erfarenhetsexperter har noterats i regeringsprogrammet och ingår dessutom i regeringsprogrammets spetsprojekt ”Klientorienterad service”.

(källa: THL)